לקוח: הראל
שם הפרויקט: אירוע הוקרה ללוחמי האש בעקבות השריפה בכרמל
מיקום: אבניו, קריית שדה התעופה
קהל: הרשות הישראלית לכבאות והצלה, אישי ציבור