לקוח: WCAS
שם הפרויקט: הכנס הבינלאומי ה- 5 לאיגוד המנתחים WCAS
מיקום: מלון הילטון, תל אביב
קהל: רופאים מהארץ ומאירופה