לקוח: ורינט
שם הפרויקט: גיבוש עלייה למצדה לפעילות צילום משותף בשקיעה
מיקום: מצדה
קהל: עובדי החברה