לקוח: איילון
שם הפרויקט: האירוע המרכזי של קבוצת איילון לעובדים ולסוכנים
מיקום: פארק רעננה
קהל: עובדים, סוכנים ובני ובנות הזוג