לקוח: מועצת העיתונות הישראלית
שם הפרויקט: הועידה הבינלאומית של מועצת העיתונות האירופאית בישראל
מיקום: מלון הילטון, תל אביב
קהל: חברי מועצת העיתונות האירופאית