לקוח: הראל ביטוח
שם הפרויקט: הפנינג משפחות מדברי בפארק תמנע במסגרת נופש חברת הראל באילת
מיקום: מספר בתי מלון באילת
קהל: שלושה מחזורים - עובדים ומשפחותיהם