לקוח: האיגוד הנוירולוגי בישראל
שם הפרויקט: הכנס השנתי לחברי האיגוד
מיקום: מלון דן כרמל, חיפה
קהל: חברי האיגוד