לקוח: לשכת רואי החשבון
שם הפרויקט: הכנס השנתי של חברי לשכת הרו"ח שנערך ב- 2 מחזורים באילת
מיקום: מספר בתי מלון, אילת
קהל: חברי הלשכה ובני משפחותיהם