לקוח: הראל חברים
שם הפרויקט: הראל חברים בסינמה סיטי
מיקום: סינמה סיטי גלילות
קהל: לקוחות בכירים