לקוח: ההסתדרות החדשה
שם הפרויקט: ועידת ההסתדרות ה-21
מיקום: אבניו, קריית שדה התעופה
קהל: חברי ההסתדרות ונעמת