לקוח: הראל
שם הפרויקט: אובר נייט לעובדי הראל בצפון - 11 מחזורים
מיקום: מלון פסטורל, כפר בלום
קהל: עובדי החברה, 1,300 משתתפים