לקוח: איגוד השיקום
שם הפרויקט: RSTU 2016 - הכנס הבינלאומי של איגוד השיקום
מיקום: לאגו - ראשל"צ
קהל: חברי האיגוד מהארץ ומהעולם