לקוח: מכבי שירותי בריאות
שם הפרויקט: כנס שרה דורון השנתי
מיקום: אבניו, קריית שדה התעופה
קהל: חברי הנהלה בכירה ומנהלי הקופה מכל הארץ