לקוח: כללית
שם הפרויקט: כנס תוכניות עבודה שנתי
מיקום: אודיטוריום סמולרש, תל אביב
קהל: חברי הנהלה בכירה ומנהלי הקופה מכל הארץ