לקוח: איגוד חברות הביטוח
שם הפרויקט: כנס TEL AVIV RE הבינלאומי לענף הביטוח בתל אביב
מיקום: מוזיאון תל אביב החדש
קהל: מבטחי משנה מכל העולם, שרים ואישי ציבור